Marija Tag

Viešpats - GanytojasJis rodo kelią, ne ašViešpats - GanytojasDrąsiai pirmyn mane vesViešpats - GanytojasSave _ patikiu JamViešpats - GanytojasJis rodo kelią, ne ašIr per tamsiausią slėnįSu manim Tu žengiIr net juodžiausioj naktyManęs nepalieki klausyk   Katekizmas 398. Taip nusidėdamas, žmogus save patį iškėlė aukščiau Dievo ir kartu paniekino Dievą: jis verčiau pasirinko save, o ne Dievą,2084 vadinasi, nesiskaitė su savo, kaip kūrinio, padėtimi, drauge pakenkdamas ir sau pačiam. Šventumo būkle apdovanotam žmogui buvo skirta, Dievo padedamam, pasiekti visą „sudievintojo“ garbę. 2113Velnio suviliotas, jis užsigeidė...