Dvasinė kova – 3 dalis

Atrodo, kad į Dievo Motiną įpratome žiūrėti kaip į gražią statulėlę, kuri galbūt artima, bet nėra visai reali. Juk kaip Ji gali suprasti mūsų vargus, mūsų kovą su silpnybėmis ir pagundomis, kai pati buvo nekalta – be pirmapradės nuodėmės?
Bet ar Nekaltasis prasidėjimas reiškia, kad Marija nepatyrė piktosios dvasios puolimų, jos niekšingų pagundų, nuožmių atakų? Priešingai! Visą savo gyvenimą Švenčiausioji Motina turėjo būti budri ir kasdien kovoti kaip patyręs kareivis, kuris žino, kad mažiausiai tikėtinu momentu priešas gali surengti žiaurų išpuolį.
Kaip Ji gynėsi? Kaip Ji kovojo? Kaip velnias bandė Ją palaužti? Į visus šiuos klausimus bandysime atsakyti rekolekcijų metu. Trečiojoje ciklo “Dvasinė kova” dalyje apžvelgsime Marijos gundymus ir – kaip visada – bandysime iš Jos pasimokyti ištvermės iki galo.
Trečioji dalis suteikia mums Dievo pergalės padrąsinimą Nekaltai pradėtosios Marijos pavidalu, kurios dėka žinome, kaip veiksmingai atremti piktosios dvasios puolimus.

Rekolekcijos skirtos tiems, kurie ieško pagalbos savo dvasinėse kovose.


Rekolekcijos vyks Vilniuje, pranciškonų vienuolyne (Pranciškonų g. 1)

Gegužės 12-14 D.

 

INFORMACJA IR REGISTRACIJA
Penkt. 18.00 – 20.30, Šešt. 9.30 – 18.00, Sekm. 9.30-14.00
Rekolekcijos vyks lenkų kalba ir bus verčiamos į lietuvių kalbą.
Dalyvio auka– 30 Eurų

Tel. 8 647 32833

E-Mail: info@vilniauskdc.eu

Rekolekcijas ves t. MATEUSZ STACHOWSKI OFM Conv – pranciškonų vienuolyno Ostrudoje (Lenkija) sielovadininkas, Šv. Maksimiljono Kolbės provincijos Gdanske spaudos atstovas, pranciškonų internetinės televizijos „Franciszkanie TV“ kūrėjas, nuo 2013 m. – egzorcistas, tarnaujantis Vilniuje ir Varmijos arkivyskupijoje.

Kodėl organizuojame rekolekcijas? Nes giliai tikime Dievo Žodžio galia. Daug kartų matėme nuostabius dalykus, kuriuos Viešpats padarė ateidamas savo Žodyje su didžiule galia. Jis gydo širdis, užgydo žaizdas, suteikia ramybę, sutaikina, prikelia iš nuodėmės mirties, pašalina baimę, grąžina sveikatą, pripildo džiaugsmu. Mūsų Viešpats yra labai geras ir kupinas gailestingumo.

REKOLEKCIJŲ PLANAS
Penktadienis
18.00 – Registracija
18.30 – Sveikinimas ir įvadas į rekolekcijas
18.45 – Malda. I katechezė
19.30 – Šv. Mišios
20.30 – Pabaiga
Šeštadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – II katechezė
11.15 – Pertrauka
11.30 – III katechezė
13.00 – Pertrauka pietums
14.30 – Šv. Mišios
15.30 – IV katechezė
16.15 – Pertrauka
16.30 – V katechezė
17.15 – Adoracija ir šlovinimas (koplyčioje)
18.00 – Pabaiga
Sekmadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – VI katechezė
11.00 – Pertrauka
11.30 – Dalinimasis – liudijimai
13.00 – Šv. Mišios
14.00 – Pabaiga