Vyresnysis sūnus palaidūnas

Antraštė: Iš naujo atrask kelią į Dievo širdį.
Ciklas: Biblinės rekolekcijos.

Pasakojime apie sūnų palaidūną vyresnysis sūnus atrodo geras. Tačiau, kai atidžiai įsiskaitome į šią ištrauką, paaiškėja, kad Viešpats Jėzus mums rodo visai ką kita – kai ką labai stebinančio. Bet pirmiausia Jis mums nurodo pamestą kelią į Dievo Tėvo širdį.

Tiesos apie save atskleidimas taip sutrikdo ir nustebina, kad dažnai pasislepiame po pamaldžiais palinkėjimais ir savo pačių sukurtomis maloniomis kaukėmis. Tiesa gal ir nėra patogi, bet ji visada veda į laisvę ir ramybę. Pradėk žvalgytis po savo širdį žavinčios istorijos apie sūnų palaidūną šviesoje, bet šį kartą apie… vyresnįjį sūnų iš Viešpaties Jėzaus pasakyto palyginimo.

Ar vykdai Dievo valią? Teigiamas atsakymas dažniausiai yra tam tikras veikimas, judesys. Bet ar prisimeni, kad vykdyti Dievo valią taip pat reiškia ir derinti savo mintis su Dievo planais? Tai yra mąstyti „Dievo būdu“, ypatingai dėl to, ką galvoji pats apie save, kaip save matai. Ar žvelgi į save akimis To, kuris tave sukūrė, pasirinko ir iš anksto paskyrė dar prieš pasaulio sutvėrimą? O gal leidi sau puoselėti mintis, prieštaraujančias tam, kaip Dievas tave regi šiandien?

Rekolekcijų metu detaliai analizuojame palyginimo tekstą iš Evangelijos pagal šv. Luką 15 skyriaus, atrasdami ten paslėptus perlus – žodžius, posakius, papročius, kurių nepastebime Šventąjį Raštą skaitydami paskubomis.

Vyresnysis sūnus palaidūnas: rekolekcijos manantiems, kad jau žino.

Birželio 17-19 D.

 

REKOLEKCIJŲ PLANAS

Penktadienis
18.00 – Registracija
18.30 – Sveikinimas ir įvadas į rekolekcijas
18.45 – Malda. I katechezė
19.30 – Šv. Mišios
20.30 – Pabaiga

Šeštadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – II katechezė
11.15 – Pertrauka
11.30 – III katechezė
13.00 – Pertrauka pietums
14.30 – Šv. Mišios
15.30 – IV katechezė
16.15 – Pertrauka
16.30 – V katechezė
17.15 – Adoracija ir šlovinimas (koplyčioje)
18.00 – Pabaiga

Sekmadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – VI katechezė
11.00 – Pertrauka
11.30 – Dalinimasis – liudijimai
13.00 – Šv. Mišios
14.00 – Pabaiga