Elijas. Išdžiūvęs Šaltinis

Pranašas Elijas – tai vienas iš labiausiai žinomų Senojo testamento asmenų. Jis kartu su savo mokiniu Eliziejumi padarė daugiausia stebuklų, tame tarpe prikėlė numirusį. Joks kitas pranašas nėra taip dažnai minimas Naujajame Testamente, kiek jis. Bet net ir jis patyrė abejones, jautė baimę ir net palūžo. Taigi, Dievas išveda Eliją iš baimių į laisvę. Ir nors tas kelias nelengvas, bet stengtis verta. Leiskitės su Eliju į įspūdingą kelionę, kad akis į akį susidurtumėte su Dievu ir, atiduodami Jam savo baimes, taptumėte laisvu žmogumi.

Rekolekcijų metu nuodugniai apmąstysime pranašo Elijo istoriją, hebrajiškame tekste atrasdami įspūdingas paslaptis, įdomius ir pamirštus papročius bei istorinę informaciją, idant išmoktume apmąstyti Dievo žodį, duotą mums su tikslu pakeisti savo gyvenimą. Taip pat atrasime nuostabių būdų, kaip Dievas veikia mūsų gyvenime.

Rekolekcijos apie Eliją – tai ciklo “Pagal Jo širdį” dalis. Išsamiai pažvelgę į biblines personažus (Joną, Eliją, Oną), pabandysime atrasti tiesą apie savo širdį tam, kad sužinotume ko nors naujo apie Dievo Širdį. Tokiu būdu bus įmanomas gilesnis ryšys su Tuo, kuris mus sukūrė ir išgelbėjo. Ir Jis trokšta mūsų artumo labiau, negu mes Jo.


Rekolekcijos vyks Vilniuje, Pranciškonų vienuolyne (Pranciškonų g. 1)
Penkt. 18.00 – 20.30, Šešt. 9.30 – 18.00, Sekm. 9.30-14.00
Rekolekcijos vyks lenkų kalba ir bus verčiamos į lietuvių kalbą.
Dalyvio auka– 30 eurų
tel. 8 647 32833, e-mail: info@vilniauskdc.eu

REKOLEKCIJŲ PLANAS
Penktadienis
18.00 – Registracija
18.30 – Sveikinimas ir įvadas į rekolekcijas
18.45 – Malda. I katechezė
19.30 – Šv. Mišios
20.30 – Pabaiga
Šeštadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – II katechezė
11.15 – Pertrauka
11.30 – III katechezė
13.00 – Pertrauka pietums
14.30 – Šv. Mišios
15.30 – IV katechezė
16.15 – Pertrauka
16.30 – V katechezė
17.15 – Adoracija ir šlovinimas (koplyčioje)
18.00 – Pabaiga
Sekmadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – VI katechezė
11.00 – Pertrauka
11.30 – Dalinimasis – liudijimai
13.00 – Šv. Mišios
14.00 – Pabaiga