Dvasinė kova – 1 dalis

Mąstau, vadinasi, esu… gundomas

 Šios rekolekcijos yra apie dvasinę kovą, kitaip tariant, kasdieninius išbandymus. Tai nedidelis vadovas po dvasinį pasaulį, esantį tarp mūsų. Mes daug ką žinome, esame įvairių sričių specialistai ir praktikai, tačiau dvasinius dalykus pažįstame vis dar labai menkai. Kai mus aplanko dvasinė kančia, tampame bejėgiai. Viešpats kviečia mus į santykį, trunkantį visą amžinybę. Verta mokytis, kaip atrasti Jo balsą, kaip Jį atpažinti, kaip nesileisti apgaunamam priešo, kuris dieną ir naktį nori mus atitraukti nuo Dievo ir kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui ieškodamas, ką praryti.

Pirmoje ciklo „Dvasinė kova. Mąstau, vadinasi, esu… gundomas“ dalyje susipažinsime su Katalikų Bažnyčios dėstoma demonologija, o, svarbiausia (apmąstydami Pradžios knygos 3-iąjį skyrių), sužinosime, kokiais metodais gundytojas gudriai suvedžiojo Ievą ir panašiai bandys atitraukti mus nuo Dievo. Mokysimės pažinti mūsų išganymo priešo technikas, kad taptume sąmoningais krikščionimis ir Šventosios Dvasios galia galėtume įveikti pagundas.

„Dvasinė kova“ – tai rekolekcijų ciklas iš keturių dalių. Pirmojoje dalyje kalbama apie piktosios dvasios veikimo būdus.

Antrojoje dalyje kalbama apie tai, kaip apsisaugoti nuo piktosios dvasios išpuolių.

Trečiojoje dalyje žvelgsime į Švenčiausiąją Motiną ir jos dvasines kovas (kaip ji įveikė demono atakas).

Ketvirtojoje dalyje mažiau dėmesio skiriama velnio veikimui, o daugiau atskleidžiami mūsų širdyse veikiantys mechanizmai, galintys atitraukti mus nuo Dievo.


Rekolekcijos vyks Vilniuje, pranciškonų vienuolyne (Pranciškonų g. 1)

Vasario 10-12 D.

 

INFORMACJA IR REGISTRACIJA
Penkt. 18.00 – 20.30, Šešt. 9.30 – 18.00, Sekm. 9.30-14.00
Rekolekcijos vyks lenkų kalba ir bus verčiamos į lietuvių kalbą.
Dalyvio auka– 30 Eurų

Tel. 8 647 32833

E-Mail: info@vilniauskdc.eu

Rekolekcijas ves t. MATEUSZ STACHOWSKI OFM Conv – pranciškonų vienuolyno Ostrudoje (Lenkija) sielovadininkas, Šv. Maksimiljono Kolbės provincijos Gdanske spaudos atstovas, pranciškonų internetinės televizijos „Franciszkanie TV“ kūrėjas, nuo 2013 m. – egzorcistas, tarnaujantis Vilniuje ir Varmijos arkivyskupijoje.

Kodėl organizuojame rekolekcijas? Nes giliai tikime Dievo Žodžio galia. Daug kartų matėme nuostabius dalykus, kuriuos Viešpats padarė ateidamas savo Žodyje su didžiule galia. Jis gydo širdis, užgydo žaizdas, suteikia ramybę, sutaikina, prikelia iš nuodėmės mirties, pašalina baimę, grąžina sveikatą, pripildo džiaugsmu. Mūsų Viešpats yra labai geras ir kupinas gailestingumo.

REKOLEKCIJŲ PLANAS
Penktadienis
18.00 – Registracija
18.30 – Sveikinimas ir įvadas į rekolekcijas
18.45 – Malda. I katechezė
19.30 – Šv. Mišios
20.30 – Pabaiga
Šeštadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – II katechezė
11.15 – Pertrauka
11.30 – III katechezė
13.00 – Pertrauka pietums
14.30 – Šv. Mišios
15.30 – IV katechezė
16.15 – Pertrauka
16.30 – V katechezė
17.15 – Adoracija ir šlovinimas (koplyčioje)
18.00 – Pabaiga
Sekmadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – VI katechezė
11.00 – Pertrauka
11.30 – Dalinimasis – liudijimai
13.00 – Šv. Mišios
14.00 – Pabaiga


Rekolekcje dotyczą walki duchowej, czyli codziennych zmagań. Jest to mały przewodnik po świecie duchowym, który jest wśród nas. Znamy się na wielu rzeczach, jesteśmy specjalistami i praktykami w rozmaitych dziedzinach, ale w sprawach duchowych wciąż wiemy niewiele. I kiedy dosięgają nas duchowe cierpienia stajemy się bezradni. Pan Bóg zaprasza nas do relacji, która ma trwać całą wieczność. Warto uczyć się, jak odkrywać Jego głos, jak Go rozpoznawać, jak nie dać się oszukać przez nieprzyjaciela, który dniem i nocą chce nas oderwać od Pana i jak lew ryczący krąży szukając kogo by pożreć.

W pierwszej części cyklu “Walka duchowa. Myślę, więc jestem… kuszony” zapoznamy się z demonologią w ujęciu Kościoła katolickiego, a przede wszystkim (rozważając 3 rozdział Księgi Rodzaju) będziemy poznawać metody działania kusiciela, który w sprytny sposób oszukał Ewę i w podobny sposób będzie starał się i nas odciągnąć od Boga. Poznajemy technikę działania wroga naszego zbawienia, by stawać się świadomymi chrześcijanami i w mocy Ducha Świętego móc pokonywać pokusy.

“Walka duchowa” to cykl rekolekcji, w czterech częściach.
Pierwsza dotyczy sposobów działania złego ducha.
Druga mówi o tym, jak bronić się przed jego atakami.
W trzeciej przyglądamy się Matce Najświętszej i Jej duchowym zmaganiom (w jaki osób zwyciężała ataki demona).
Część czwarta mniej koncentruje się na działaniu diabła, a bardziej odsłania mechanizmy, które działają w naszych sercach, a które mogą nas oddalać od Boga.