Dasinė kova – 2 dalis

Šiandien niekam nereikia įrodinėti, kad blogis plinta vis labiau, kad jo veiksmus galima pamatyti beveik kiekviename žingsnyje, juo labiau kad žiniasklaida, ieškodama sensacijų, visų pirma rodo nerimą keliančius, tragiškus įvykius.

Kokia krikščionio vieta šiame pasaulyje, kuris, pasak šv. apaštalo Jono (1 Jn 5, 19), “yra piktojo valdžioje”? Kokiu būdu galime apsiginti nuo jo veikimo, išpuolių, bandymų atskirti mus nuo Dievo?
Kadangi piktoji dvasia naudoja konkrečias priemones, kad mus gundytų, apgautų ir įvestų į nuodėmę, turime imtis konkrečių veiksmų, kad nuo jos apsigintume.
Visa tai nurodo į dvasinę kovą, kuri yra šių pranciškoniškų rekolekcijų tema. Tai jau antroji susitikimų dalis su egzorcistu kun. Mateusz Stachowski, kuris, dalydamasis savo patirtimi, parodo demono veikimo mechanizmus ir būdus, kaip su juo kovoti. Mąstymų pagrindas – Viešpaties Jėzaus gundymo dykumoje aprašymas (Mt 4, 1-11).
Dvasinė kova – tai rekolekcijos visiems, norintiems daugiau sužinoti, kaip apsisaugoti nuo blogio. Žvelgdami į Kristų, iš Jo mokysimės, kaip kasdien priimti sunkumus, ir atrasime būdą, kaip įveikti piktosios dvasios puolimus.

Dvasinė kova – tai rekolekcijų ciklas iš keturių dalių. Pirmojoje dalyje kalbama apie piktosios dvasios veikimo būdus.
Antrojoje dalyje kalbama apie tai, kaip apsisaugoti nuo piktosios dvasios išpuolių.
Trečiojoje dalyje žvelgsime į Švenčiausiąją Motiną ir jos dvasines kovas (kaip ji įveikė demono atakas).
Ketvirtojoje dalyje mažiau dėmesio skiriama velnio veikimui, o daugiau atskleidžiami mūsų širdyse veikiantys mechanizmai, galintys atitraukti mus nuo Dievo.


Rekolekcijos vyks Vilniuje, pranciškonų vienuolyne (Pranciškonų g. 1)

Balandžio 21-23 d.

 

INFORMACJA IR REGISTRACIJA
Penkt. 18.00 – 20.30, Šešt. 9.30 – 18.00, Sekm. 9.30-14.00
Rekolekcijos vyks lenkų kalba ir bus verčiamos į lietuvių kalbą.
Dalyvio auka– 30 Eurų

Tel. 8 647 32833

E-Mail: info@vilniauskdc.eu

Rekolekcijas ves t. MATEUSZ STACHOWSKI OFM Conv – pranciškonų vienuolyno Ostrudoje (Lenkija) sielovadininkas, Šv. Maksimiljono Kolbės provincijos Gdanske spaudos atstovas, pranciškonų internetinės televizijos „Franciszkanie TV“ kūrėjas, nuo 2013 m. – egzorcistas, tarnaujantis Vilniuje ir Varmijos arkivyskupijoje.

Kodėl organizuojame rekolekcijas? Nes giliai tikime Dievo Žodžio galia. Daug kartų matėme nuostabius dalykus, kuriuos Viešpats padarė ateidamas savo Žodyje su didžiule galia. Jis gydo širdis, užgydo žaizdas, suteikia ramybę, sutaikina, prikelia iš nuodėmės mirties, pašalina baimę, grąžina sveikatą, pripildo džiaugsmu. Mūsų Viešpats yra labai geras ir kupinas gailestingumo.

REKOLEKCIJŲ PLANAS
Penktadienis
18.00 – Registracija
18.30 – Sveikinimas ir įvadas į rekolekcijas
18.45 – Malda. I katechezė
19.30 – Šv. Mišios
20.30 – Pabaiga
Šeštadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – II katechezė
11.15 – Pertrauka
11.30 – III katechezė
13.00 – Pertrauka pietums
14.30 – Šv. Mišios
15.30 – IV katechezė
16.15 – Pertrauka
16.30 – V katechezė
17.15 – Adoracija ir šlovinimas (koplyčioje)
18.00 – Pabaiga
Sekmadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – VI katechezė
11.00 – Pertrauka
11.30 – Dalinimasis – liudijimai
13.00 – Šv. Mišios
14.00 – Pabaiga


Walka duchowa cz.2. Jak bronić się przed złem?

Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że zło panoszy się coraz bardziej, widać jego działanie niemal na każdym kroku, tym bardziej, że media – we właściwy dla siebie sposób – szukając sensacji, ukazują przede wszystkim wydarzenia niepokojące, tragiczne.
Gdzie jest miejsce chrześcijanina w tym świecie, który, wedle słów św. Jana Apostoła (1 J 5,19) „leży w mocy Złego”? W jaki sposób możemy bronić się przed jego działaniem, atakami, próbami, by oddzielić nas od Boga?

Ponieważ zły duch stosuje konkretne środki, by nas kusić, oszukiwać i prowadzić do grzechu, musimy zatem podjąć konkretne kroki, by przed nim się bronić. Zakłada to duchową walkę, o której traktują franciszkańskie rekolekcje. Jest to już druga część spotkań z egzorcystą, o. Mateuszem Stachowskim, który dzieląc się swym doświadczeniem, ukazuje mechanizmy działania demona i sposoby walki przeciwko niemu. Postawą rozważań jest opis kuszenia Pana Jezusa na pustyni (Mt 4,1-11).

Walka duchowa to rekolekcje dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej jak chronić się przed złem. Wpatrując się w Chrystusa będziemy uczyć się od Niego codziennego podejmowania trudów i odkrywania drogi do pokonania ataków złego ducha.

“Walka duchowa” to cykl rekolekcji, w czterech częściach.
Pierwsza dotyczy sposobów działania złego ducha.
Druga mówi o tym, jak bronić się przed jego atakami.
W trzeciej przyglądamy się Matce Najświętszej i Jej duchowym zmaganiom (w jaki osób zwyciężała ataki demona).
Część czwarta mniej koncentruje się na działaniu diabła, a bardziej odsłania mechanizmy, które działają w naszych sercach, a które mogą nas oddalać od Boga.