Ar Dievas yra odontologas?

Duok man minutę laiko ir kažką Tau pasakysiu…

Aplamai, tai norėčiau Tavęs paklausti – ar Dievas yra odontologas? Kaip tai – Dievas – odontologas?! Tikrai taip. Gal man atsakysi? Juk Dievas apmalšina skaudančio danties skausmą… Bet ne. Ne tas man rūpi.

Manau, kad Dievas gali būti kaip odontologas, nes kuomet mūsų gyvenime viskas klostosi gerai, mes Jo visai neprisimename. Kaip ir neprisimename savo odontologo, kada neskauda danties. O pradėjus skaudėti, iškarto skambiname savo odontologui, prašome pagalbos, susitariame susitikti.

Manau, kad taip yra su Dievu ir manimi – neprisimenu Jo, kuomet man sekasi. Norėčiau tau papasakoti apie dvasinio gyvenimo ramsčius, kurių, be kitų, esminis dalykas yra dėkingas Dievo atminimas. Tada, kuomet viskas klostosi gerai ir kuomet, žmogiškai kalbant, nesiseka.

Rekolekcijas veda tėvas Dariušas Mazurekas, pranciškonas, ilgametis misionierius Lotynų Amerikoje, šiuo metu –  ordino generalinis sekretorius misijų veiklos organizavimui.  

Rekolekcijos 2023 r. sausio 13-15
Ar Dievas yra odontologas?
Apie dvasinio gyvenimo pagrindus

Rekolekcijos vyks Vilniuje, Pranciškonų vienuolyne (Pranciškonų g. 1)
Penkt. 18.00 – 20.30, Šešt. 9.30 – 18.00, Sekm. 9.30-14.00
Rekolekcijos vyks lenkų kalba ir bus verčiamos į lietuvių kalbą.
Dalyvio auka– 30 eurų
tel. 8 647 32833, e-mail: info@vilniauskdc.eu
facebook

REKOLEKCIJŲ PLANAS
Penktadienis
18.00 – Registracija
18.30 – Sveikinimas ir įvadas į rekolekcijas
18.45 – Malda. I katechezė
19.30 – Šv. Mišios
20.30 – Pabaiga
Šeštadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – II katechezė
11.15 – Pertrauka
11.30 – III katechezė
13.00 – Pertrauka pietums
14.30 – Šv. Mišios
15.30 – IV katechezė
16.15 – Pertrauka
16.30 – V katechezė
17.15 – Adoracija ir šlovinimas (koplyčioje)
18.00 – Pabaiga
Sekmadienis
9.30 – Švč. Sakramento adoracija (koplyčioje)
10.00 – VI katechezė
11.00 – Pertrauka
11.30 – Dalinimasis – liudijimai
13.00 – Šv. Mišios
14.00 – Pabaiga

 


Rekolekcje 13-15 stycznia 2023 r. ,,Czy Pan Bóg jest dentystą?”
O podstawach życia duchowego
Daj mi minutę a coś Ci powiem….
W sumie to chciałbym cię zapytać, czy Pan Bóg jest dentystą? Jak to dentystą? Pan Bóg? No właśnie, może odpowiesz mi. No bo uśmierza ból, kiedy bolą dla nas zęby, ale nie, nie o to mi chodzi. Ja myślę, że Pan Bóg, może być jak dentysta, dlatego że, kiedy wszystko dzieje się dobrze w naszym życiu, to my w ogóle o nim nie pamiętamy. Tak jak ja nie pamiętam o swoim dentyście, kiedy mi nie bolą zęby, ale kiedy tylko zaczyna mnie bolec, natychmiast dzwonię do mojego dentysty, proszę go o wizytę, aby mi pomógł.
No właśnie. Tak chyba jest z Panem Bogiem i ze mną, że ja o Nim nie pamiętam, kiedy jest dobrze. Chciałbym ci opowiedzieć, o filarach życia duchowego, które polegają między innymi na tym, żeby mieć wdzięczną pamięć o Panu Bogu. Wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze i kiedy idzie nie najlepiej po ludzku patrząc.
Rekolekcje prowadzi o. Dariusz Mazurek franciszkanin, wieloletni misjonarz w Ameryce Łacińskiej, obecnie zakonny sekretarz generalny ds. animacji misyjnej.
Rekolekcje odbędą się w klasztorze franciszkańskim w Wilnie (ul. Pranciškonų 1)
Piątek 18.00-20.30, Sobota 9.30-18.00, Niedziela 9.30-14.00
Rekolekcje będą prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski.
Ofiara uczestnika– 30 Eur
tel. 8 647 32833, e-mail: info@vilniauskdc.eu
2023.01.13-15
PLAN REKOLEKCJI
Piątek
18.00 – Rejestracja
18.30 – Powitanie i wprowadzenie
18.45 – Modlitwa i Katecheza I
19.30 – Msza Święta
20.30 – Zakończenie
Sobota
9.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica)
10.00 – Katecheza II
11.15 – Przerwa
11.30 – Katecheza III
13.00 – Przerwa na obiad
14.30 – Msza Święta
15.30 – Katecheza IV
16.15 – Przerwa
16.30 – Katecheza V
17.15 – Adoracja i modlitwa uwielbienia (kaplica)
18.00 – Zakończenie
Niedziela
9.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica)
10.00 – Katecheza VI
11.00 – Przerwa
11.30 – Dzielenie – świadectwa
13.00 – Msza Święta
14.00 – Zakończenie